ข่าวเด่น

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา  โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (ห้อง 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 404/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 404/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีดร.สุชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพร้อม ด้วยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 403/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 403/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019 ณ เวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน”

           เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 402/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 402/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน  และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 400/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content