ข่าวเด่น

สรจ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วย อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

      วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธนา  เกตุตรง  พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วย อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง (นายสัญญา  สืบมาขัน) ซึ่งป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ขณะนี้นอนเฝ้าดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเนินมะปราง

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 425/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 425/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562

      เมื่อวันจันทร์ที่  28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 และเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 424/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 424/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 423/2562 ผ่านระบบ Video Conference

       เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 423/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์

      วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายนายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการ "พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563"  โดยบูรณาการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 แห่ง

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

   เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO Star Service Award 2019) และในเวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ประจำปี พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมปฏิบัติการตรวจสถานที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ปปช.ภาค 6 เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

      วันพุธที่16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 422/2562 ผ่านระบบ Video Conference

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 422/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content