สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software Park Thailand ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพงษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิยม  สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรวงสองแคว (บึงราชนก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 393/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 393/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์"

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์" ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (711) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท

      เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์" ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (711) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรต่างด้าว

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย (งบกองทุน) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ 219 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลโท กิตติธัช บุพสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 390/2562 ผ่านระบบ Video Conference

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 390/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content