สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไวโรจน์  สิงห์ไตรภพ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ง 3/2562)

      วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม  นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ง 3/2562) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง 227) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 398/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมPOC (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 397/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 397/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 396/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 396/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรม ดังนี้

ภาพข่าว: 
Syndicate content