สรจ.พิษณุโลก เยี่ยมประชาชนเพื่อสร้างขวัญใจกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย

      เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลป่าแดงและวัดป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 409/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 409/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2562

      เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พลโทสวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 408/2562 ผ่านระบบ Video Conference

       เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 408/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

     วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

      วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ดร.จักร พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านวังพรม ม.7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และได้นำข้าวกล่อง จำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 600 ขวด ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่เ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference)

      เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference)  ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 อาคารหลังเดิม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content