สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.โยธิน   ยากองโค ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน”

           เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย   มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 402/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 402/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน  และผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่

     เมื่อเวลา 08.30 น. นายเกียติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 400/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่

      เมื่อเวลา 13.00 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา  ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่ บ้านวัดขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และเวลา 15.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

     เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: 
Syndicate content