อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 261 จังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์แนบขนาด
24.pdf46.46 KB