สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา  โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว