สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019 ณ เวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ