สรจ.พิษณุโลก ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoting/Evaluation)

      เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธวัช  เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoting/Evaluation) ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังใหม่) โดยมี นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน