สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะฝนแล้ว ฝนทิ้งช่วง ปี 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะฝนแล้ว ฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (ชั้น 3) หลังเก่า ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลา ดังกล่าว