สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

      เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (ชั้น 3) หลังเก่า โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลา ดังกล่าว