สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอิสระพงษ์  เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว