สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

      วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ โดยมีตำแหน่งงานว่าง 759 อัตรา นายจ้างเข้าร่วม 36 แห่ง ผู้เข้าร่วมสมัครงาน จำนวน 289 คน ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์และคาดว่าได้รับบรรจุงานทันที จำนวน 44 คน