สรจ.พิษณุโลก ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว