สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

      เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว