สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดในวันและเวลาดังกล่าว