สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)

 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ ที่ 49/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว