สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์" กับ "ประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

      เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์" กับ "ประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท  รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันและเวลา ดังกล่าว