สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน เมษายน 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว