สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ดังกล่าว