สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก ณ ตลาดประชารัฐต้องชมบ้านใหม่ 100 ปี ถ.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซ.5 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว