สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน เวลา 09.00 น. นายตามเฉลิมฬ์  จันทนาคร พลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว