รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaanaitrmaas_1_pii_2560.pdf4.82 MB