รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

ไฟล์แนบขนาด
rwmaiflraaypii_2559.pdf5.01 MB