รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

ไฟล์แนบขนาด
ruupelm.pdf5.05 MB