รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_1_pii_2559.pdf5.25 MB