รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_raaypii_2558.pdf5.62 MB