รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_2_pii_2558.pdf5.1 MB