ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเมาไม่ขับกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 “ก้ม กราบ กอด : ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของด่านตรวจ/จุดตรวจ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทย”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล “The Princess Maha Chakr iSirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน มีนาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”