ติดต่อเรา

แผนที่

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

แหล่งที่มาmaps.google.com/mapsที่อยู่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น3 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-8075-6 สื่อสาร มท. 20551 IP PHONE 69650 โทรสาร 0-5524-8075-6 Ext. 111 E-mail : phitsanulok@mol.go.th